QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA KHOA
1. Quy trình thực hiện Tiểu Luận: Chi tiết
2. Quy trình thực hiện Khóa Luận: Chi tiết
3. Quy trình thiết kế đề cương môn học: Chi tiết
4. Quy trình lập kế hoạch giảng dạy: Chi tiết
5. Quy trình kiểm soát thiết kế CTDT, đề thi: Chi tiết
6. Quy trình kiểm soát đề thi - Điểm thi: Chi tiết
7. Quy trình kiểm soát thỉnh giảng: Chi tiết
8. Quy trình kiểm soát NCKH: Chi tiết
9. Quy trình giảng dạy và hiện diện của SV: Chi tiết
10. Quy trình giải quyết khiếu nại SV: Chi tiết

Số lần xem trang: 2812
Điều chỉnh lần cuối: 25-05-2023

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một sáu sáu bốn

Xem trả lời của bạn !