TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

Tầm nhìn:

Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản phấn đấu trở thành một đơn vị có uy tín về giáo dục đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh:

Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản cung cấp nguồn nhân lực chất lượng được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức, có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan.

Số lần xem trang: 816
Điều chỉnh lần cuối: 03-06-2023

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bốn sáu chín

Xem trả lời của bạn !