THÔNG BÁO AUN
THÔNG BÁO HỌC TẬP
1. Thông báo Nhắc lần 2 - về việc khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Chi tiết >>>
2. K/S đăng ký học phần dự kiến tham gia học học kỳ 2- 2022-2023 Chi tiết >>>
3. Danh sách phân công hướng dẫn khóa luận 2022 - 2023 Chi tiết >>>
4. Danh sách phân công hướng dẫn tiểu luận 2022 - 2023 Chi tiết >>>
5. Khảo sát về kết quả học tập và mức độ hài lòng của người học năm 2022" Chi tiết >>>
6. Đăng ký học phần cho sinh viên học kỳ 1 -2022-2023 Chi tiết >>>
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Công ty cổ phần BĐS UpLand cần tuyển     Chi tiết >>>
2. Chi cục quản lý đất đai Bình Dương cần tuyển     Chi tiết >>>
3. Căn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu cần tuyển     Chi tiết >>>
4. Văn phòng đăng ký đất đai tĩnh Tây Ninh cần tuyển     Chi tiết >>>
5. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thủ Đức cần tuyển     Chi tiết >>>

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
Địa chỉ: P. 342, Toà nhà Phượng Vỹ, ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, phường LInh Trung Tp. Thủ Đức. Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084)-083-7220261, Fax: (084)-083-7220261,
Email: kqldd@hcmuaf.edu.vn
Web: https://lrem.hcmuaf.edu.vn/
Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn chín ba sáu

Xem trả lời của bạn !