CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Khung CTĐT ngành QLĐĐ - Khóa trước 2019
1. Khung CTĐT ngành BĐS - Khóa trước 2019
2. Khung CTĐT ngành QLĐĐ - Khóa sau 2020
2. Khung CTĐT ngành BĐS - Khóa sau 2020
   
THÔNG BÁO LIÊN QUAN HỌC TẬP
 1. DS phân công Khóa luận 2022-2023
 2. DS phân công Tiểu luận 2022-2023
Xem thêm >>>
VIỆC LÀM - TUYỂN DỤNG
 1. VPĐKĐĐ TP.Thủ Đức tuyển SV thực tập
Chi tiết >>>
 2. Tập sự EMAAR LAND
Xem thêm >>>

 

Số lần xem trang: 297
Điều chỉnh lần cuối: 29-11-2022

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy ba sáu năm

Xem trả lời của bạn !