TUYỂN DỤNG 2022!

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh BR-VT cần tuyển  

+ Số lượng cần tuyển : 5 - 8 sinh viên ra trường hoặc sắp ra trường

+ Điều kiện: Am hiểu về kỹ thuật địa chính và đăng ký đất đai

+ Lương: Theo quy định

+ Liên hệ: Anh Cừ  - 091 3646600

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy bốn sáu không

Xem trả lời của bạn !