NC" />

 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. HỘI THẢO "Thị trường bất động sản TP.HCM" - Thời gian thực hiện 7/2021. Đơn vị thực hiện: Khoa QLĐĐ&BĐS phối hợp cùng Hiệp hội BĐS và báo tuổi trẻ.      Chi tiết >>>
2. HỘI THẢO "Thay đổi sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng" - Thời gian thực hiện 12/2021. Đơn vị thực hiện: Khoa QLĐĐ&BĐS.     Chi tiết >>>

Số lần xem trang: 350
Điều chỉnh lần cuối: 15-11-2022

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn năm hai không

Xem trả lời của bạn !