CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA

Mục tiêu chiến lược:

LREM sản tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nhằm:

(1) Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn cao, kỹ năng, đạo đức và thể lực đáp ứng yêu cầu chất lượng ngành quản lý đất đai ở trình độ quốc gia, khu vực và thế giới.

(2) Phát triển LREM thành 1 đơn vị đào tạo có uy tín về lĩnh vực quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan.

(3) Phát huy khả năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước về lĩnh vực quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan.

Giá trị cốt lõi:

(1) Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, công khai, minh bạch, thân thiện và chuyên nghiệp lấy người học làm trung tâm.

(2) Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hướng đến chuẩn mực cao nhất của ngành quản lý đất đai nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

(3) Tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc trao dồi và tích lũy kinh nghiệm giáo dục trong nước và quốc tế.

(4) Thường xuyên và kịp thời cập nhật, ứng dụng những thành tựu mới nhất trong khoa học, công nghệ và chính sách nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chính sách chất lượng:

Với phương châm "chất lượng là nền tảng của sự tồn tại và phát triển bền vững", LREM cam kết không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mang đến cho người học cơ hội, điều kiện tốt nhất để phát huy chuyên môn, nâng cao ý thức tự giác, tích cực rèn luyện đạo đức, ứng dụng kiến thức để xây dựng tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Triết lý giáo dục:

CHUYÊN NGHIỆP – NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO.

Số lần xem trang: 880
Điều chỉnh lần cuối: 03-06-2023

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm bốn hai không

Xem trả lời của bạn !