Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Quản Lý Đất Đai

Ban hành kèm theo Quyết định số: 3000/QĐ-ĐHNL_ĐT, ngày 24 tháng 11 năm  2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Quản lý đất đai

Chuyên ngành Địa chính và Quản lý đô thị

Chuyên ngành Công nghệ địa chính

Chuyên ngành Quản lý thị trường Bất động sản

Số lần xem trang: 12178
Điều chỉnh lần cuối: 24-04-2021

Thông Báo Liên Quan Đến Khóa Luận - Tiểu Luận Tốt Nghiệp (29-07-2020)

Thông Báo Liên Quan Học Phí - Học Bổng (09-05-2020)

(05-05-2020)

Hướng Nghiệp - Tuyển Sinh Ngành QLĐĐ và Ngành BĐS