THÔNG TƯ BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 II. Danh sách các thông tư của bộ TN&MT/Sở TNMT

   Thông tư số 9/2021/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung một số Điều và hướng dẫn thi hành LĐĐ- chi tiết

   Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT: Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh QH, KH SDĐ- chi tiết

Số lần xem trang: 266
Điều chỉnh lần cuối: 11-08-2021

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn ba không tám

Xem trả lời của bạn !