HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI KHOA QLĐĐ&BĐS

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI KHOA TH4_2014

Tham gia cắm trại tại hội trại Đoàn Trường tổ chức

Trang liên kết

Facebook Khoa
------------------------------------------

Facebook BM KTĐ$BĐS
------------------------------------------

Hội khoa học đất Việt Nam

------------------------------------------
Thư viện ĐH Nông Lâm
------------------------------------------

Bộ TN&MT
------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy bốn tám bảy

Xem trả lời của bạn !