GIỚI THIỆU BỘ MÔN KINH TẾ ĐẤT & BẤT ĐỘNG SẢN
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 

I. Giới thiệu chung

Bộ môn Kinh tế đất & BĐS được thành lập vào năm 2003 dựa trên cơ sở chia sẻ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất từ các bộ môn của khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản - Trường đại học Nông lâm TP.HCM. Hiện Bộ môn Kinh tế đất và Bất động sản chịu trách nhiệm quản lý ngành Bất động sản. 

II. Chức năng - Nhiệm vụ

+ Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy ngành BĐS;

+. Xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến từng học phần, môn học thuộc ngành BĐS;

+. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành BĐS;

+. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp BĐS;

III. Đội ngũ giảng viên

Họ và tên Môn giảng dạy Hướng nghiên cứu chính
Trần Thị Việt Hòa Định giá đất đai
Định giá BĐS

Định giá đất

Định giá BĐS

Nguyễn Đức Thành Môi giới BĐS
Lập dự án đầu tư
Qunar lý sàn GDBĐS
Tư vấn đầu tư
Rèn nghề 2

 

Môi giới BĐS

Phát triển BĐS

KTXH liên quan BĐS

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

(Website cá nhân)

 

Kinh tế đất đai
Phân tích TTBĐS
Tin học ngành BĐS
Phong thủy trong TVĐTBĐS

Giá đất
TTBĐS
Thống kê KT Lượng
GIS - WebGIS - Lập trình

Phong thủy

Tạ Thị Hiệp BĐS đại cương
TTBĐS
Marketing BĐS
Đang update
Nguyễn Thị Hoàng Yến Quản trị BĐS Đang update
Trần Thị Thanh Huyền Tài chính đầu tư BĐS Đang update
Nguyễn Lưu Như Quỳnh Tài chính đất đai Đang update
Huỳnh Thanh Hiền Phát triển BĐS Đang update

 

 

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không một chín bốn

Xem trả lời của bạn !