BỘ MÔN KINH TẾ ĐẤT VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

        Thầy Nguyễn Đức Thành - Trưởng bộ môn- Chưa có thông tin

        Cô Trần Thị Việt Hòa - Chưa có thông tin

        Thầy Nguyễn Mạnh Hùng- Xem thông tin

        Cô Trần Thị Thanh Huyền- Chưa có thông tin

        Cô Nguyễn Lưu Như Quỳnh- Chưa có thông tin

        Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến- Chưa có thông tin

        Thầy Huỳnh Thanh Hiền- Chưa có thông tin

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Xem chi tiết
II. NHIỆM VỤ CHÍNH Xem chi tiết
III. LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ Xem chi tiết
IV. MÔN HỌC PHU TRÁCH Xem chi tiết
V. NƠI LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP Xem chi tiết
VI. HỌP TÁC CHUYỂN GIAO Xem chi tiết

Trang liên kết

Facebook Khoa
------------------------------------------

Facebook BM KTĐ$BĐS
------------------------------------------

Hội khoa học đất Việt Nam

------------------------------------------
Thư viện ĐH Nông Lâm
------------------------------------------

Bộ TN&MT
------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bảy sáu chín

Xem trả lời của bạn !