THÔNG BÁO: GIA HẠN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC cho sinh viên đến ngày 6/2/2023.

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài sinh viên sẽ có nhiều quyền lợi sau đây:

- Được cấp kinh phí 15-30 triệu đồng tùy dạng đề tài;

- Ưu tiên lựa chọn GV hướng dẫn cho đề tài đăng ký và cả GV hướng dẫn cho Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp;

- Được sử dụng kết quả của đề tài để thực hiện Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp

- Ưu tiên xét các học bổng của Trường/Khoa;

- Được cộng điểm rèn luyện năm học;

- Được xác nhận có tham gia thực hiện đề tài trong lý lịch khoa học khi ra trường.

Đây là một điểm đánh giá rất cao của nhà tuyển dụng. ….

Sinh viên/ nhóm sinh viên có ý tưởng nghiên cứu khoa học liên hệ cô Nguyễn Ngọc Thy ( P.Trưởng Khoa) gấp để được hướng dẫn.

Số lần xem trang: 352
Điều chỉnh lần cuối: 01-02-2023

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu một bốn bảy

Xem trả lời của bạn !