QUY CHẾ ĐÀO TẠO

1. Luật giáo dục- Xem và tải về

2. Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV các trường đại học, cao đẳng- Xem và tải về

3. Quy định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học- Xem và tải về

4. QDD17/VBHN-BGDĐT - Ban hành quy chế đào tạo ĐH-CĐ theo hệ tín chỉ - Xem và tải về

5. Quy định của Bộ GD-ĐT về đào tạo liên thông- Xem và tải về

6. QĐ về công tác cố vấn học tập - ĐHNL TP.HCM- Xem và tải về

7. Quy chế học vụ - Trường đại học Nông lân TP. Hồ Chí Minh 2018- Xem và tải về

Số lần xem trang: 12143
Điều chỉnh lần cuối: 10-07-2021

Trang liên kết

Facebook Khoa

Facebook BM KTĐ$BĐS

Hội khoa học đất Việt Nam

 

 
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba bảy chín chín

Xem trả lời của bạn !