ĐỀ TÀI SINH VIÊN
THÔNG BÁO: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  DÀNH CHO SINH VIÊN - 2022
Theo kế hoạch xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở đợt 1 năm 2022 cho sinh viên. Nay khoa thông báo đến các bạn- nhóm sinh viên thuộc các chuyên ngành có ý tưởng nghiên cứu khoa học cần phát huy và học hỏi nên chuẩn bị ý tưởng và liên hệ cô Nguyễn Ngọc Thy qua email: nguyenngocthy@hcmuaf.edu.vn trước ngày 12/02/2022 để được tư vấn và hướng dẫn.
Chú ý các thông tin sau để chuẩn bị:
1- Hồ sơ gồm: (theo mẫu qui định có thể tải trên web của phòng QLNCKH)
      - Thuyết minh chi tiết của từng đề tài, bao gồm bản thuyết minh (file word) và bản dự toán kinh phí (file excel);
      - Danh mục đề tài kèm đề xuất thành viên Hội đồng.

2. Thời hạn: trước 12 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2022.
                                                                                                                  TM. Khoa QLĐĐ& BĐS
                                                                                                                     
                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Thy

Số lần xem trang: 12523
Điều chỉnh lần cuối: 21-01-2022

Trang liên kết

Facebook Khoa
------------------------------------------

Facebook BM KTĐ$BĐS
------------------------------------------

Hội khoa học đất Việt Nam

------------------------------------------
Thư viện ĐH Nông Lâm
------------------------------------------

Bộ TN&MT
------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín không ba ba

Xem trả lời của bạn !