TRỢ LÝ - THƯ KÝ KHOA

Thư ký khoa: ThS Nguyễn Thị Chí Tâm
Giáo Vụ Đại học:ThS. Cấn Kim Dũng
Giáo Vụ Cao học: ThS. Nguyễn Trung Quyết
Phụ Trách Web Khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
Bí thư Đoàn Khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh

Số lần xem trang: 12480
Điều chỉnh lần cuối: 02-07-2021

Trang liên kết

Facebook Khoa
------------------------------------------

Facebook BM KTĐ$BĐS
------------------------------------------

Hội khoa học đất Việt Nam

------------------------------------------
Thư viện ĐH Nông Lâm
------------------------------------------

Bộ TN&MT
------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy ba chín

Xem trả lời của bạn !