TRỢ LÝ - THƯ KÝ KHOA

Thư ký khoa: ThS Nguyễn Thị Chí Tâm
Giáo Vụ Đại học:ThS. Cấn Kim Dũng
Giáo Vụ Cao học: ThS. Nguyễn Trung Quyết
Phụ Trách Web Khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
Bí thư Đoàn Khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh

Số lần xem trang: 12092
Điều chỉnh lần cuối: 02-07-2021

Trang liên kết

Facebook Khoa

Facebook BM KTĐ$BĐS

Hội khoa học đất Việt Nam

 

 
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba năm tám tám

Xem trả lời của bạn !