BAN CHỦ NHIỆM KHOA 
Phó trưởng khoa, phụ trách khoa: ThS. Lê Ngọc Lãm (0913.676.108)
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Thy (0989.101.033)

Số lần xem trang: 12130
Điều chỉnh lần cuối: 02-07-2021

Trang liên kết

Facebook Khoa

Facebook BM KTĐ$BĐS

Hội khoa học đất Việt Nam

 

 
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba ba một một

Xem trả lời của bạn !