THÔNG BÁO !
1. THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH - chi tiết

2. GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP HK2/2020-2021 - chi tiết tin
3. THAY ĐỔI LỊCH THI HỌC KỲ 2/2020-2021 - chi tiết tin
4. QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP HK2/2020-2021 - chi tiết tin

 

Số lần xem trang: 12049
Điều chỉnh lần cuối: 03-07-2021

Trang liên kết

Facebook Khoa

Facebook BM KTĐ$BĐS

Hội khoa học đất Việt Nam

 

 
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn ba không sáu

Xem trả lời của bạn !