Thông báo đối với 1 số bạn đủ điều kiện và đăng ký làm luận văn tốt nghiệp do số lượng quá ít nên các bạn có thể đăng ký theo 2 cách:

1. Chờ làm luận văn đợt sau 

2. Chuyển sang hình thức tiểu luận . Hạn đăng ký là thứ 6 ngày 14/11/2014

             
               
DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
    (Chuyên ngành: Công nghệ Địa chính)  
Ghi chú:             
  _ Từ ngày công bố danh sách phân công hướng dẫn chuyên đề, sinh viên gặp GVHD để chỉnh sửa tên, nội dung và xây dựng đề cương.                                 Thời gian nộp đề cương tính đến 16g0 ngày 15 tháng 11 năm 2014;                                                                                                                                              
  _ Thời gian nộp Tiểu luận tuần 3 của tháng 01 năm 2015
  _ Mọi vấn đề cần nắm thêm, sinh viên liên hệ với bộ phận giáo vụ Khoa để được giải đáp theo số điện thoại 08.38974749./.
               
STT MSSV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN TÊN LỚP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 10151001 Nguyễn Tiến An DH10DC Ứng dụng phần mềm Micro Station và Famis cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai Bùi Văn Hải  
2 11151037 Nguyễn Thị Phương Nhi DH11DC Ứng dụng CN xây dựng bản đồ HT Bùi Văn Hải  
3 10151100 Vũ Đăng Tiến DH10DC   Đinh Quang Vinh  
4 11151036 Phạm Thế Tại DH11DC Ứng dụng phần mềm Mapinfo cập nhật, chỉnh lý biến động trên địa bàn Quận 12 Đinh Quang Vinh  
5 10151010 Phan Bùi Thanh Hải DH10DC Xây dựng mô hình 3D Lê Ngọc Lãm  
6 10151025 Lê Quang Nhựt DH10DC Ứng dụng Microstation và  Famis chỉnh lý biến động BĐĐC tỉnh Bình Phước Lê Ngọc Lãm  
7 10151106 Ngô Tấn Niên DH10DC Ứng dụng Famis và Microstation chỉnh lý biến động phường Linh Trung, Q. Thủ Đức Lê Ngọc Lãm  
8 10151099 Nguyễn Minh Phi DH10DC Sử dụng công cụ xây dựng bản đồ giá đất - Phường 8, quận Phú Nhuận Lê Ngọc Lãm  
9 10151087 Lê Thanh Phong DH10DC Ứng dụng Famis và Microstation chỉnh lý biến động TT.Châu Thành, H. Châu Thành Lê Ngọc Lãm  
10 11151079 Tăng Mỹ Hoàng DH11DC Ứng dụng Arcgis quản lý thông tin đất đai trên địa bàn huyện Mang Thít,  Vĩnh Long  Nguyễn Ngọc Thy  
11 11151028 Đặng Thị Bích Liễu DH11DC Ứng dụng VILIS để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính - T. Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thy  
12 11151015 Nguyễn Thị Thanh DH11DC Ứng dụng phần mềm VILIS để xây dựng CSDLĐC trên địa bàn huyện Đức Trọng - Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Thy  
13 11151076 Trần Thị Thanh Thoa DH11DC Ứng dụng VILIS chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn H. Tân Thạnh, T. Long An Nguyễn Ngọc Thy  
14 11151059 Nguyễn Thùy Trang DH11DC Ứng dụng VILIS 2.0 xây dựng CSDL phục vụ quản lý đất đai Nguyễn Ngọc Thy  
15 11151067 Trần Thị Kim Ngân DH11DC Ứng dụng phần mềm Arcgis xây dựng bản đồ chuyên đề Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
16 11151007 Nguyễn Duy Phương DH11DC Ứng dụng phần mềm Arcgis xây dựng bản đồ nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
17 11151060 Châu Minh Sơn DH11DC Ứng dụng Micro Station và Famis trong cập nhật chỉnh lý biến động Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
18 11151026 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH11DC Ứng dụng phần mềm Arcgis để quản lý thông tin về số nhà Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
19 11151064 Đinh Thị Hà Ni DH11DC Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ thị xã Thái Hòa - Nghệ An Nguyễn Trung Quyết  
20 11151048 Nguyễn Thị Tình DH11DC Ứng dụng viễn thám và GIS trong đánh giá biến động đất đai Nguyễn Văn Tân  
21 11151032 Nguyễn Huy DH11DC Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Nguyễn Văn Tân  
22 10151047 Hoàng Đình Tình DH10DC Sử dụng VILIS 2.0 lập và quản lý HSĐC Nguyễn Văn Tân  
23 11151066 Đỗ Minh Quân DH11DC Ứng dụng Arcgis thành lập BĐĐC, địa bàn phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Tân  
24 10151028 Nguyễn Tấn Siêu DH10DC Ứng dụng Micro Station và Famis chỉnh lý biến động BĐĐC H. Hòa Thành, T. Tây Ninh Phạm Hồng Sơn  
25 11151004 Nguyễn Lê Khánh Hùng DH11DC Đo đạc thành lập BĐĐC Phạm Hồng Sơn  
26 11151005 Trần Ngọc Khang DH11DC Đo đạc thành lập BĐĐC Phạm Hồng Sơn  
27 11151013 Nguyễn Đức Lợi DH11DC Đo đạc thành lập BĐĐC Phạm Hồng Sơn  
28 10151090 Đinh Công Minh DH10DC Đo đạc thành lập địa hình thôn A Thi, thị trấn Tô Hạp, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Thái Văn Hòa  
29 11151010 Trương Quốc Vương DH11DC   Thái Văn Hòa  
30 10151009 Nguyễn Ngọc Hải DH10DC Ứng dụng thành lập Webgis trong quản lý đất đai Trần Đắc Phi Hùng  
31 10151103 Bùi Châu Thanh DH10DC Ứng dụng phần mềm Arcgis xây dựng hệ thống hỗ trợ, tra cứu thông tin BD Trần Đắc Phi Hùng  
32 10151104 Lưu Quang Trung DH10DC Ứng dụng phần mềm Arcgis để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thửa đất Trần Đắc Phi Hùng  
33 11151061 Đặng Thị Cương DH11DC Ứng dụng Arcgis trong quản lý thông tin đất đai Trần Đắc Phi Hùng  
34 11151065 Hoàng Thị Kim Thảo DH11DC Ứng dụng Arcgis xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai, P.13, Tân Bình, TP. HCM Trần Đắc Phi Hùng  
35 11151056 Võ Thị Kim Thoa DH11DC Ứng dụng VILIS 2.0 quản lý thông tin đất đai xã Hòa Phú - H. Châu Thành - T. Long An Trương Đỗ Thùy Linh  
36 11151057 Lường Thị Thuyên DH11DC Ứng dụng VILIS để quản lý thông tin đất đai, H. Châu Đức - Vũng Tàu Trương Đỗ Thùy Linh  
37 11151029 Nguyễn Thị Bảo Trâm DH11DC Ứng dụng VILIS 2.0 xây dựng và quản lý CSDL, hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai của một xã Trương Đỗ Thùy Linh  
38 11151011 Nguyễn Minh Việt DH11DC Ứng dụng phần mềm Arcgis thành lập BĐHTSDĐ thuộc xã Đakpo H. Dakpo - T. Gia Lai  Trương Đỗ Thùy Linh  
39 11151078 Nguyễn Nhật Trâm DH11DC Ứng dụng Arcgis xây dựng bản đồ chuyên đề Quận 12 - TP.HCM Võ Thành Hưng  
40 11151018 Trần Thị Kim Vân DH11DC Ứng dụng  Micro Station và Famis chỉnh lý biến động đất đai H. Đất Đỏ - T. BR-VT Võ Thành Hưng  
    (Chuyên ngành: Quản lý Đất đai)  
STT MSSV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN TÊN LỚP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 10124093 Ngô Duy Linh DH10QL Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Bùi Văn Hải  
2 10124114 Đinh Ngọc Minh DH10QL Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Bùi Văn Hải  
3 10124130 Võ Tấn Nguyên DH10QL Tình hình cấp GCNQSDĐ  trên địa bàn xã Dlieyang - huyện Ealeo - Đăk Lăk Bùi Văn Hải  
4 10124136 Trần Thiện Nhân DH10QL Cấp giấy chứng nhận QSDĐ tỉnh Khánh Hòa Bùi Văn Hải  
5 11124064 Trần Thị Mai Hoa DH11QL QHSDĐ Bùi Văn Hải  
6 10124090 Nguyễn Thị Hồng Liên DH10QL Bồi thường giải phóng mặt bằng Đinh Quang Vinh  
7 10124169 Phan Thanh Tâm DH10QL Đánh giá biến động chuyển mục đích sử dụng đất Đinh Quang Vinh  
8 10124087 Đặng Thị Thùy Liên DH10QL Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Dương Thị Hương Giang  
9 10124116 Nguyễn Thị Diễm DH10QL Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ quận 9 Dương Thị Hương Giang  
10 10124198 Đặng Nguyễn Thanh Thư DH10QL Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Dương Thị Hương Giang  
11 10124201 Lã Văn Thương DH10QL Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Dương Thị Tuyết Hà  
12 11124009 Nguyễn Thị Thùy Dương DH11QL Chuyển nhượng QSDĐ Dương Thị Tuyết Hà  
13 11124028 Trần Thị Lệ Huyền DH11QL Chuyển nhượng QSDĐ Dương Thị Tuyết Hà  
14 11124061 Nguyễn Văn Đương DH11QL Công tác đăng ký đất đai xã Phú Tân, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai Dương Thị Tuyết Hà  
15 11124097 Phạm Vũ Tuyết Nhi DH11QL Công tác đăng ký đất đai xã Hố Nai 3 Huyện Trảng Bom, Đồng Nai Dương Thị Tuyết Hà  
16 11124001 Đặng Thị Anh DH11QL Cấp GCNQSDĐ Nguyễn Duy Ngọc  
17 11124091 Lý Thị Nga DH11QL Cấp GCNQSDĐ Nguyễn Duy Ngọc  
18 11333013 Đặng Chí Công CD11CQ Đăng ký, cấp GCNQSDĐ lần đầu tại P. Long Bình, Q.9, TP. HCM Lê Mộng Triết  
19 10124007 Nguyễn Thị Mai Anh DH10QL Chuyển nhượng quyền sử dụng đất quận 9 - TP. HCM Lê Mộng Triết  
20 10124025 Cù Thanh Dung DH10QL Xác nhận nguồn gốc đất đai phục vụ công tác bồi thường GPMB Lê Mộng Triết  
21 10124101 Phạm Thị Bích Loan DH10QL Đánh giá tình hình đăng ký QSDĐ H. Châu Thành - An Giang Lê Mộng Triết  
22 11124123 Huỳnh Yến Ngọc DH11QL   Lê Mộng Triết  
23 11124092 Nguyễn Thị Bảo Ngân DH11QL Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai Lê Mộng Triết  
24 11333153 Nguyễn Thị Minh Thảo CD11CQ   Ngô Minh Thụy  
25 08141900 Nguyễn Tài DH08QL   Ngô Minh Thụy  
26 10124105 Lê Ngọc Lợi DH10QL Cấp GCNQSDĐ Ngô Minh Thụy  
27 10124218 Trần Thị Thanh Trang DH10QL Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền SDĐ trên địa bàn huyện Củ Chi Ngô Minh Thụy  
28 10124232 Trần Huỳnh Nhật Trường DH10QL Kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng ở Nha Trang Ngô Minh Thụy  
29 10124275 A Duy Bảo DH10QL BT-GPMB tại xã Ia Chim Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum Ngô Minh Thụy  
30 10124163 Trương Hoàng Sang DH10QL Cấp GCNQSDĐ tỉnh Kon Tum Nguyễn Du  
31 10124165 Nguyễn Văn Sơn DH10QL Bồi thường giải phóng mặt bằng Nguyễn Du  
32 10124021 Trần Văn Cường DH10QL   Nguyễn Du  
33 11124125 Nguyễn Văn Rasin DH11QL Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Châu Phú - Tỉnh An Giang Nguyễn Du  
34 11124040 Huỳnh Văn Quí DH11QL   Nguyễn Du  
35 11124026 Nguyễn Văn Huấn DH11QL Đánh giá hiện trạng sử dụng đất H. Tân Phú, T. Đồng Nai Nguyễn Du  
36 10124135 Nguyễn Yến Nhân DH10QL Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Ngọc Hạnh  
37 11124068 Đỗ Quang Thảo DH11QL Bồi thường giải phóng mặt bằng Nguyễn Ngọc Hạnh  
38 11124080 Phạm Văn Hải DH11QL Bồi thường giải phóng mặt bằng Nguyễn Ngọc Hạnh  
39 11124019 Võ Thị Bích Hạnh DH11QL Bồi thường giải phóng mặt bằng - Tái định cư Nguyễn Thị Long Hương  
40 11124059 Lê Hoàng Yến DH11QL Bồi thường giải phóng mặt bằng Nguyễn Thị Long Hương  
41 10124004 Lê Huỳnh Đức Anh DH10QL   Nguyễn Thị Ngọc Ánh  
42 10124061 Nguyễn Thanh Hoàng DH10QL   Nguyễn Thị Ngọc Ánh  
43 10124011 Huỳnh Thúy ái DH10QL Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn Quận 9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  
44 11124013 Nguyễn Thành Đô DH11QL   Nguyễn Thị Ngọc Ánh  
45 11124018 Đỗ Thị Hạnh DH11QL Tranh chấp đất đai Nguyễn Thị Ngọc Ánh  
46 09124054 Nguyễn Thanh Mùi DH09QL   Nguyễn Trung Quyết  
47 10124161 Phạm Như Quỳnh DH10QL   Nguyễn Trung Quyết  
48 11124120 Lê Văn Phước Đặng DH11QL QHSDĐ Nguyễn Trung Quyết  
49 11124072 Kiều Nguyễn Kỳ Duyên DH11QL   Nguyễn Trung Quyết  
50 10124029 Trưong Nhật Duy DH10QL Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Nguyễn Văn Tân  
51 10124059 Đoàn Minh Hoàng DH10QL Đăng ký, cấp GCNQSDĐ Nguyễn Văn Tân  
52 10124181 Nguyễn Quốc Thái DH10QL Cấp GCNQSDĐ H. Bù Đăng - T. Bình Phước Phạm Hồng Sơn  
53 10333104 Nguyễn Anh Tuấn CD10CQ Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Phạm Hồng Sơn  
54 11333184 Đặng Quốc Vương CD11CQ   Phạm Hồng Sơn  
55 10124205 Phạm Ngọc Tiến DH10QL Đăng ký, cấp GCNQSDĐ Phan Văn Tự  
56 10124080 Trần Quang Khải DH10QL Quy hoạch sử dụng đất đai Phan Văn Tự  
57 10124222 Trần Bảo Triển DH10QL QHSDĐ của một đơn vị hành chính phường, tỉnh Đồng Nai Phan Văn Tự  
58 11124021 Nguyễn Thu Hiền DH11QL   Phan Văn Tự  
59 11333071 Nguyễn Thị Mỹ Lợi CD11CQ Chỉnh lý biến động BĐĐC Thái Văn Hòa  
60 10124194 Nguyễn Thị Thu Thủy DH10QL Đánh giá thực trạng HSĐC tại Q.9 Trần Duy Hùng  
61 11124105 Nguyễn Thị Thanh Phương DH11QL Quy hoạch phát triển nông thôn mới huyện Hàm Thuận Bắc  - T. Bình Thuận Trần Duy Hùng  
62 11124106 Ngô Thị Kim Phượng DH11QL QHSDĐ Trần Duy Hùng  
63 11124164 Bùi Văn Thanh DH11QL QHSDĐ Trần Duy Hùng  
64 11124117 Hà Thị Mai Trinh DH11QL QHSDĐ Trần Duy Hùng  
65 11124048 Ngô Hưng Thịnh DH11QL Lập danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 của TP. Vũng Tàu Trần Duy Hùng  
66 11124002 Trần Ngọc Chi DH11QL Ứng dụng VILIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Trương Đỗ Thùy Linh  
67 11124005 Dương Ngọc Dễ DH11QL   Võ Thành Hưng  
68 10124069 Lê Trương Quốc Hùng DH10QL Bồi thường giải phóng mặt bằng Võ Thành Hưng  
    (Chuyên ngành: Quản lý TTBDS)  
               
STT MSSV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN TÊN LỚP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 11135002 Lê Phúc Điệp DH11TB Khảo sát nhu cầu nhà ở Huỳnh Thanh Hiền  
2 11135064 Dương Quý Thủy DH11TB Phân tích thực trạng giao dịch BĐS Huỳnh Thanh Hiền  
3 11135070 Phạm Thị Đoan Trang DH11TB Marketing BĐS Huỳnh Thanh Hiền  
4 11135045 Trần Thị Kim Hằng DH11TB Marketing BĐS Nguyễn Đức Thành  
5 11135067 Tăng Minh Hiệp DH11TB Marketing BĐS Nguyễn Đức Thành  
6 11135029 Dương Bảo Trân DH11TB Mua bán sáp nhập dự án Nguyễn Đức Thành  
7 11135027 Nguyễn Thị Hoa Xuân DH11TB Phân tích tình hình đầu tư BĐS của Công ty CP TMDV và xây dựng Kim Oanh Nguyễn Đức Thành  
8 11135018 Lê Thị Kiều Oanh DH11TB Phong thủy Nguyễn Duyên Linh  
9 11135065 Lê Anh Thư DH11TB   Nguyễn Lưu Như Quỳnh  
10 10135050 Nguyễn Ngọc Lâm DH10TB   Nguyễn Lưu Như Quỳnh  
11 10135127 Lê Quang Tuấn DH10TB Thị trường BĐS và các phương án phát triển TT BĐS hiện nay tại tỉnh Tiền Giang Nguyễn Mạnh Hùng  
12 11135044 Đỗ Thị Hạnh DH11TB   Nguyễn Mạnh Hùng  
13 11135015 Tôn Hồng Ngọc DH11TB Môi giới BĐS Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên  
14 11135058 Trần Thanh Thanh Tâm DH11TB Môi giới BĐS Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên  
15 11135023 Nguyễn Thị Kim Thùy DH11TB Đánh giá công tác BT-GPMB Nguyễn Thị Hồng Yến  
16 11135009 Nguyễn Lê Minh Hiếu DH11TB Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nguyễn Thị Hồng Yến  
17 10135072 Trịnh Hoàng Nghĩa DH10TB Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động môi giới BĐS Tạ Thị Hiệp  
18 10135129 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH10TB Môi giới BĐS Tạ Thị Hiệp  
19 10135112 Trương Công Nhân Toàn DH10TB Thực trạng và giải pháp thị trường BĐS hiện nay Trần Thị Thanh Huyền  
20 11135038 Võ Nguyễn Bảo Châu DH11TB Marketing BĐS Trần Thị Thanh Huyền  
21 11135041 Nguyễn Dương Hoàng Hải DH11TB Tình hình mua bán đất đai nhà ở Phường Long Thạnh Mỹ, Q.9  Trần Thị Việt Hòa  
22 10135069 Nguyễn Thị Thu Ngân DH10TB   Trần Thị Việt Hòa  
23 11135031 Trần Anh Trâm DH11TB Định giá BĐS Trần Thị Việt Hòa  
24 11135045 Trần Thị Kim Hằng DH11TB   Trần Thị Việt Hòa  
Ghi chú:             
  _ Từ ngày công bố danh sách phân công hướng dẫn chuyên đề, sinh viên gặp GVHD để chỉnh sửa tên, nội dung và xây dựng đề cương.                                 Thời gian nộp đề cương tính đến 16g0 ngày 15 tháng 11 năm 2014;                                                                                                                                              
  _ Thời gian nộp Tiểu luận tuần 3 của tháng 01 năm 2015
  _ Mọi vấn đề cần nắm thêm, sinh viên liên hệ với bộ phận giáo vụ Khoa để được giải đáp theo số điện thoại 08.38974749./.
            TRƯỞNG KHOA  

Số lần xem trang: 9316
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2015

Thông báo - Tin tức cho sinh viên toàn Khoa

Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (25042020) (27-04-2020)

Thông báo tuyển Tình nguyện viên cho chương trình Ngày hội việc làm 2018 (10-08-2018)

Mẫu đơn đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp (09-04-2018)

Thông tin tuyển sinh năm 2018 (09-04-2018)

CẢNH BÁO HỌC VỤ! (21-10-2017)

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2017 ĐƯỢC CẬP NHẬT LÚC 12H:39 NGÀY 02/10/2017 (05-10-2017)

Danh sách tốt nghiệp tháng 06 năm 2017 (06-06-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 cho các sinh viên khóa 2009 đến 2012 (06-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, học kỳ 1/2016-2017 (04-05-2017)

Điểm thi lớp liên thông 2015 (31-03-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một tám tám ba

Xem trả lời của bạn !