Lịch báo cáo đề cương và KQNC tuần từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020

Thời gian: 7h45 ngày 09/10/2020  (thứ sáu ).

STT

Họ tên Học Viên

Cán bộ HDKH

Tên đề tài

Ghi chú

 

1

Phạm Võ Nguyên Anh

TS. Trần Đình Lý

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận

ĐCNC
2019
BT

 
 
 
 

2

Phan Thành Luân

GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và bài toán quản lý biến động đất đai trên nền WEBGIS tại H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận

ĐCNC
2019
BT

 
 
 
 

3

Võ Ngọc Tú Khanh

PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng

Đánh giá tình hình quản lý, khai thác và sử dụng đất công tại Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐCNC
2019
TTr

 
 
 
 

4

Võ Trung Hiếu

TS. Nguyễn Văn Tân

Thực trạng và giải pháp trong thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

KQNC
2017
Đ2