Thông báo về kết quả xét Tốt nghiệp cao học ngành Quản lý đất đai đợt xét tháng 7 năm 2019.

 Thông báo về kết quả xét Tốt nghiệp cao học ngành Quản lý đất đai đợt xét tháng 7 năm 2019. Học viên các lơp kiếm tra và phản hồi ngay về Phòng SĐH để Nhà Trường ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Các học viên đã báo cáo Kết quả nghiên cứu cấp Khoa (Seminar 2) nhanh chóng hoàn thiện luận văn và nộp về phòng SĐH Trường để báo cáo Luận văn tốt nghiệp. 

Toàn bộ danh sách các bạn xem tại đây!

Số lần xem trang: 9149
Điều chỉnh lần cuối:

Thông tin về chương trình, lịch học, điểm thi các lớp cao học

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Tỉnh Gia Lai 06_03_2021 (06-03-2021)

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Tỉnh Ninh Thuận 06_03_2021 (06-03-2021)

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Trường 06_03_2021 (06-03-2021)

Lịch báo cáo đề cương và KQNC tuần từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020 (02-10-2020)

Khảo sát đánh giá khung chương trình đào tạo cao học (06-12-2019)

Thông báo về thời hạn nộp kết quả nghiên cứu cấp Khoa K2016 và đề cương nghiên cứu K2017, 2018 (20_05_2019) (20-05-2019)

Chương trình đào tạo cao học quản lý đất đai hiện nay (2018) (10-08-2018)

Thông báo về việc báo cáo Đề cương nghiên cứu , kết quả nghiên cứu lớp cao học QLĐĐ khóa 2015 và 2016 (21-10-2017)

Thông báo khóa cao học 2014 về thời gian nộp luận văn và bảo vệ kết quả nghiên cứu! (25-07-2017)

Thông báo về báo cáo Seminar đề cương nghiên cứu và họp mặt học viên cao học Quản lý đất đai khóa 2014, 2015 (24-11-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một không hai ba

Xem trả lời của bạn !