MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI CHI BỘ

 

 

KẾT QUẢ TRONG ĐẠI HỘI VỀ CƠ CẤU CHI BỘ:
BÍ THƯ: Đ/C THS. BÙI VĂN HẢI
PHÓ BÍ THƯ: Đ/C THS. LÊ NGỌC LÃM

Số lần xem trang: 9112
Điều chỉnh lần cuối:

Thông tin về hoạt động của Chi bộ Khoa QLĐĐ&BĐS

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÀ SINH VIÊN THUỘC CHI BỘ KHOA QLĐĐ&BĐS (22-05-2014)

Danh sách Đảng viên thuộc Chi bộ Khoa QLDD&BDS (02-12-2013)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm ba hai chín

Xem trả lời của bạn !