Thông tin chung về Ban Chủ Nhiệm Khoa 

Phó Trưởng Khoa phụ trách: ThS. Bùi Văn Hải (ĐT: 0908163207)

Phó Trưởng Khoa: ThS. Lê Ngọc Lãm (ĐT: 0913676108)

 

Số lần xem trang: 12507
Điều chỉnh lần cuối: 27-04-2020

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy sáu không tám

Xem trả lời của bạn !