Kg Qúy Anh/Chị cựu học viên và học viên cao học các khóa

Để chuẩn bị cho điều chỉnh chương trình đào tạo cao học ngành Quản lý đất đai, Nhà trường tiến hành đánh giá lại chương trình đào tạo, Kính mong Qúy Anh/Chị cựu học viên và học viên cao học các khóa giành chút thời gian đánh giá theo mẫu sau đây.

 

Form đánh giá của cựu học viên (Cao học QLĐĐ từ khóa 2004 đến 2015)
 
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCr9kQlVoIfh3XjcTIw2FCaAU6HOAEsdTPPSJFADyqPs7dcA/viewform?embedded=true" width="700" height="520" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading…</iframe>
 
Form đánh giá của học viên vừa tốt nghiệp (Cao học QLĐĐ các khóa 2016,2017,2018) 
 
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScND_k5-oVR1GtplT6Jcde5O8SeHQwnWw-XLVXFP_Jm2DShDw/viewform?embedded=true" width="700" height="520" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading…</iframe>
 
Form đánh giá của tân học viên (Khóa 2019)
 
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJwnqmoxd5NV9fHzuKmkNeMrCT2UlrhtuPYFaA7Z9Bb1_HoQ/viewform?embedded=true" width="700" height="520" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading…</iframe>

Số lần xem trang: 9231
Điều chỉnh lần cuối:

Thông tin về chương trình, lịch học, điểm thi các lớp cao học

Lịch báo cáo đề cương và KQNC tuần từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020 (02-10-2020)

Thông báo về kết quả xét Tốt nghiệp cao học ngành Quản lý đất đai đợt xét tháng 7 năm 2019. (08-07-2019)

Thông báo về thời hạn nộp kết quả nghiên cứu cấp Khoa K2016 và đề cương nghiên cứu K2017, 2018 (20_05_2019) (20-05-2019)

Chương trình đào tạo cao học quản lý đất đai hiện nay (2018) (10-08-2018)

Thông báo về việc báo cáo Đề cương nghiên cứu , kết quả nghiên cứu lớp cao học QLĐĐ khóa 2015 và 2016 (21-10-2017)

Thông báo khóa cao học 2014 về thời gian nộp luận văn và bảo vệ kết quả nghiên cứu! (25-07-2017)

Thông báo về báo cáo Seminar đề cương nghiên cứu và họp mặt học viên cao học Quản lý đất đai khóa 2014, 2015 (24-11-2016)

Thông báo về việc hết hạn nộp báo cáo kết quả nghiên cứu Khoá 2012 CH-QLĐĐ (08-09-2016)

THÔNG BÁO SEMINAR CAO HỌC KHÓA 2012 (07-01-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO SEMINARR KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LẦN 2 KHÓA 2011 (01082015) (01-08-2015)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bốn chín bốn

Xem trả lời của bạn !