Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc ngành Quản Lý Đất Đai

Ban hành kèm theo Quyết định số: 3000/QĐ-ĐHNL_ĐT, ngày 24 tháng 11 năm  2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Quản lý đất đai

Chuyên ngành Địa chính và Quản lý đô thị

Chuyên ngành Công nghệ địa chính

Chuyên ngành Quản lý thị trường Bất động sản

Số lần xem trang : :1419
Nhập ngày : 03-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :14-03-2019

THÔNG TIN VỀ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2019 tại Trường ĐH Nông Lâm và các phân hiệu (14-03-2019)(18-02-2019)

Danh sách phân công đề tài tốt nghiệp lớp DH14QLNT và TC14QLNT tại phân hiệu Ninh Thuận (31/05/2018)(31-05-2018)

Thông báo về việc đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp (đợt tháng 4 năm 2018)(09-04-2018)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP DH12DC(13-04-2016)

ĐIỂM THI HK1 NĂM HỌC 2015 - 2016 CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 05_04_2016(17-08-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP TÍNH ĐẾN NGÀY 29/12/2015 (29-12-2015)

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (06_11_2015) (06-11-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẾT HẠN NỘP TIỂU LUẬN, KHÓA LUẬN TN.(03-09-2015)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP LT14QL BÌNH DƯƠNG (10-08-2015)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUYHOACH 2015- RD302-1-6 (02032015)(02-03-2015)

DANH SÁNH PHÂN CÔNG TIỂU LUẬN_NINH THUẬN KHOÁ 2010 VÀ 2011 (01_10_2014)(01-10-2014)

ĐỀ CƯƠNG CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TỐT NGHIỆP QUY HOẠCH LỚP DH11QL HK1 NĂM 2014-2015 (15-09-2014)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUY HOẠCH CHO LỚP QLĐĐ TẠI GIA LAI VÀ LỚP QLĐĐ BÌNH DƯƠNG (29_08_2014)(29-08-2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHÍNH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (03-08-2014)

Quyết định phân công đề tài tốt nghiệp lớp DH10QL 14_01_2014(14-01-2014)

Khung chương trình đào tạo ĐH-CD chính qui theo chương trình tín chỉ(23-12-2013)

Giới thiệu về chuyên ngành Địa chính và Quản lý đô thị (04-12-2013)

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện làm tiểu luận, luận văn tốt nghiệp (04122013)(04-12-2013)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn tám bảy bốn

Xem trả lời của bạn !