ĐIỂM THI CÁC MÔN TIẾP THEO CŨNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO LINK NÀY SINH VIÊN CHÚ Ý THEO DÕI

Điểm thi cập nhật đến ngày 05 tháng 04 năm 2016

209101_TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

209106_TRẮC ĐỊA ẢNH HK

209107_VIỄN THÁM CƠ SỞ

209139_TRẮC ĐỊA

209203_TT BĐS

209204_PHÂN TÍCH TTBĐS

209306_QUY HOẠCH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

209202_209422_KINH TẾ ĐẤT ĐAI

209322_QUẢN LÝ XÂY DỰNG ĐT

209311_LẬP LUẬN CHỨNG KTKT

209330_QUẢN LÝ KIẾN TRÚC

209914_209910_TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

209902_RÈN NGHỀ 2_ĐĂNG KÝ THỒNG KÊ ĐẤ ĐAI

209801_PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC_THẦY HIỀN_2

Điểm thi cập nhật đến ngày 01 tháng 04 năm 2016

209308_QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

209309_NHÀ Ở KIẾN TRÚC

209120_QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

209338_TÀI NGUYÊN ĐẤT

209801_PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC_THẦY HIỀN

209110_BAN ĐỒ HỌC

209123_TRẮC ĐỊA BĐ

209113_THÀNH LẬP BĐĐC

209338_TÀI NGUYÊN ĐẤT_THẦY TỰ

209303_PHAN HẠNG ĐẤT

209305_QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CƠ BẢN

209306_QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ỨNG DỤNG (ĐÃ ÚP FB sv KHOA) 

Điểm thi cập nhật đến ngày 18 tháng 03 năm 2016

209406_ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

209102_TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH

209210_ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI

209109_GPS

209103_TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

209111_TOÁN BĐ

209118_TIN HOC CHUYÊN NGÀNH

209304_QUY HOẠCH TTKTXH

Điểm thi cập nhật đến ngày 14 tháng 03 năm 2016

209103_TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

209109_GPS

209111_TOÁN BĐ

209118_TIN HOC CHUYÊN NGÀNH

209215_LUẬT XD & NHÀ Ở

209401_209426_LUẬT ĐẤT ĐAI

Điểm thi cập nhật đến ngày 02 tháng 03 năm 2016

209405_QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐẤT

214102_CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẠI CƯƠNG

209420_CHÌNH QUYỀN ĐÔ THỊ

209801_PP NGHIÊN CỨU KH_THẦY DU

209408_THANH TRA ĐẤT ĐAI

209108_VIỄN THÁM ỨNG DỤNG

209218_TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Điểm thi cập nhật đến ngày 01 tháng 03 năm 2016

209307_QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN1

209319_BAN VE XD

209321_QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

209339-209304_QUY HOACH TONG THE KTXH

209901_RÈN NGHỀ 1_TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

Điểm thi cập nhật đến ngày 22 tháng 09 năm 2015: 

209210_ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI  

209211_ĐỊNH GIÁ BĐS  

209217_ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI & BĐS  

209317_NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC   

209318_ĐÔ THỊ HỌC  

209417_QUẢN TRỊ BĐS  

209901_TRẮC ĐỊA-BĐ  

209903_RÈN NGHỀ 3- QUY HOẠCH  

Điểm thi cập nhật đến ngày 14 tháng 09 năm 2015: 

208101_GIS

209104_TRẮC ĐỊA CAO CẤP

209107_VIỄN THÁM CƠ SỞ

209118_TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH_THẦY QUYẾT

209301_TÀI NGUYÊN ĐẤT_THẦY TỰ

209303_PHÂN HẠNG ĐẤT

209305_QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CƠ BẢN

209306_QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ỨNG DỤNG

209338_TÀI NGUYÊN ĐẤT_THẦY TỰ

209401_LUẬT ĐẤT ĐAI

209402_LUẬT KINH DOANH BĐS

209405_QUẢN LÝ HC VỀ ĐẤT ĐAI

209406_ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

209408_THANH TRA ĐẤT ĐAI

 

Điểm thi cập nhật ngày 08 tháng 09 năm 2015:

209101_TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

209120_QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

209123_TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

209320_QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

209406_ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

209902_RÈN NGHỀ 2- ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐÂT ĐAI

Điểm thi cập nhật ngày 26 tháng 08 năm 2015:

209102_TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH

209216_BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

209301_LẬP LUẬN CHỨNG KT-KT

209309_NHÀ Ở KIẾN TRÚC

209315_QUY HOẠCH

209405_QUẢN LÝ HÀNH CHÌNH VỀ ĐẤT ĐAI

209905_RÈN NGHỀ 2- ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI

Điểm thi cập nhật ngày 17 tháng 08 năm 2015 

 209103_TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

209108_VIỄN THÁM ỨNG DỤNG

209118_TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH (LỚP THẦY PHI HÙNG DẠY)

209119_LẬP TRÌNH CHUYÊN NGÀNH

209121_LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

209124_HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

209134_RÈN NGHỀ 1_ĐO ĐẠC TL BĐ DC

209207_LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ BĐS

209215_LUẬT XÂY DỰNG VÀ NHÀ Ở

209302_ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI_THẦY DU

209302_ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI_THẦY HIỀN

209310_QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC

209329_QUY HOẠCH CẢNH QUAN

209401_LUẬT ĐẤT ĐAI

209408_THANH TRA ĐẤT ĐAI

209509_PHONG THUỶ ỨNG DỤNG

209901_RÈN NGHỀ 1_TRẮC ĐỊA

209906_RÈN NGHỀ 3-PT THỊ TRƯỜNG BĐS

209907_RÈN NGHỀ 1_TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH

214102_CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẠI CƯƠNG

Số lần xem trang : :33864
Nhập ngày : 17-08-2015
Điều chỉnh lần cuối :02-08-2016

THÔNG TIN VỀ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2019 tại Trường ĐH Nông Lâm và các phân hiệu (14-03-2019)(18-02-2019)

Danh sách phân công đề tài tốt nghiệp lớp DH14QLNT và TC14QLNT tại phân hiệu Ninh Thuận (31/05/2018)(31-05-2018)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ĐANG ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 - KHOA QLDD&BDS(03-05-2018)

Thông báo về việc đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp (đợt tháng 4 năm 2018)(09-04-2018)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP DH12DC(13-04-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP TÍNH ĐẾN NGÀY 29/12/2015 (29-12-2015)

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (06_11_2015) (06-11-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẾT HẠN NỘP TIỂU LUẬN, KHÓA LUẬN TN.(03-09-2015)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP LT14QL BÌNH DƯƠNG (10-08-2015)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUYHOACH 2015- RD302-1-6 (02032015)(02-03-2015)

DANH SÁNH PHÂN CÔNG TIỂU LUẬN_NINH THUẬN KHOÁ 2010 VÀ 2011 (01_10_2014)(01-10-2014)

ĐỀ CƯƠNG CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TỐT NGHIỆP QUY HOẠCH LỚP DH11QL HK1 NĂM 2014-2015 (15-09-2014)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUY HOẠCH CHO LỚP QLĐĐ TẠI GIA LAI VÀ LỚP QLĐĐ BÌNH DƯƠNG (29_08_2014)(29-08-2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHÍNH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (03-08-2014)

Quyết định phân công đề tài tốt nghiệp lớp DH10QL 14_01_2014(14-01-2014)

Khung chương trình đào tạo ĐH-CD chính qui theo chương trình tín chỉ(23-12-2013)

Giới thiệu về chuyên ngành Địa chính và Quản lý đô thị (04-12-2013)

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện làm tiểu luận, luận văn tốt nghiệp (04122013)(04-12-2013)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm sáu chín chín

Xem trả lời của bạn !