QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP LT14QL BÌNH DƯƠNG

Số lần xem trang : :5048
Nhập ngày : 10-08-2015
Điều chỉnh lần cuối :26-08-2015

THÔNG TIN VỀ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2019 tại Trường ĐH Nông Lâm và các phân hiệu (14-03-2019)(18-02-2019)

Danh sách phân công đề tài tốt nghiệp lớp DH14QLNT và TC14QLNT tại phân hiệu Ninh Thuận (31/05/2018)(31-05-2018)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ĐANG ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 - KHOA QLDD&BDS(03-05-2018)

Thông báo về việc đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp (đợt tháng 4 năm 2018)(09-04-2018)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP DH12DC(13-04-2016)

ĐIỂM THI HK1 NĂM HỌC 2015 - 2016 CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 05_04_2016(17-08-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP TÍNH ĐẾN NGÀY 29/12/2015 (29-12-2015)

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (06_11_2015) (06-11-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẾT HẠN NỘP TIỂU LUẬN, KHÓA LUẬN TN.(03-09-2015)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUYHOACH 2015- RD302-1-6 (02032015)(02-03-2015)

DANH SÁNH PHÂN CÔNG TIỂU LUẬN_NINH THUẬN KHOÁ 2010 VÀ 2011 (01_10_2014)(01-10-2014)

ĐỀ CƯƠNG CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TỐT NGHIỆP QUY HOẠCH LỚP DH11QL HK1 NĂM 2014-2015 (15-09-2014)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUY HOẠCH CHO LỚP QLĐĐ TẠI GIA LAI VÀ LỚP QLĐĐ BÌNH DƯƠNG (29_08_2014)(29-08-2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHÍNH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (03-08-2014)

Quyết định phân công đề tài tốt nghiệp lớp DH10QL 14_01_2014(14-01-2014)

Khung chương trình đào tạo ĐH-CD chính qui theo chương trình tín chỉ(23-12-2013)

Giới thiệu về chuyên ngành Địa chính và Quản lý đô thị (04-12-2013)

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện làm tiểu luận, luận văn tốt nghiệp (04122013)(04-12-2013)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám bốn hai bốn

Xem trả lời của bạn !