LỊCH THI CÁC MÔN TẠI PHÒNG MÁY SẼ UPDATE THEO LINK NÀY, SINH VIÊN CHÚ Ý THEO DÕI 
 LỊCH THI MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

Ngày thi: 30 tháng 06 năm 2014

Thời gian: từ 07h đến 12h 

Ca thi: Chia làm 4 ca : Thứ tự theo danh sách (Nhấn vào đây để xem danh sách)

Ca 1: nhóm 1 từ 07h đến 08h, số lượng 32SV số thứ tự từ 1 đến 32

Ca 2: nhóm 2 từ 08h đến 09h, số lượng 32SV tiếp theo 33-64

Ca 3: nhóm 3 từ 09h đến 10h, số lượng 32SV tiếp theo 65-96

Ca 4: nhóm 2 từ 10h đến 11h, số lượng 30SV  96-126

Ghi chú: Khi đi thi sinh viên mang theo laptop có cài sẵn bộ office, các phần mềm chuyên ngành, lịch thi cũng sẽ được dán ngoài phòng máy (P352) Khu Phượng Vỹ, sinh viên vắng thi hoặc tự ý đổi ca thi sẽ bị điểm 0 (không) cho phần thi chính. 

Số lần xem trang : :4566
Nhập ngày : 02-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :30-06-2014

Thông báo - Tin tức cho sinh viên toàn Khoa

Thông báo tuyển Tình nguyện viên cho chương trình Ngày hội việc làm 2018(10-08-2018)

Mẫu đơn đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp(09-04-2018)

Thông tin tuyển sinh năm 2018(09-04-2018)

CẢNH BÁO HỌC VỤ! (21-10-2017)

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2017 ĐƯỢC CẬP NHẬT LÚC 12H:39 NGÀY 02/10/2017(05-10-2017)

Danh sách tốt nghiệp tháng 06 năm 2017(06-06-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 cho các sinh viên khóa 2009 đến 2012(06-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, học kỳ 1/2016-2017 (04-05-2017)

Điểm thi lớp liên thông 2015(31-03-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2017 (27-03-2017)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (điểm thi các môn sau cập nhật theo link này) (14-02-2017)

Thông báo về thời gian và hình thức báo cáo tiểu luận, luận văn TN tháng 2 năm 2017(15-02-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(13-01-2017)

Danh sách tốt nghiệp tạm tháng 12 năm 2016(22-12-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(16-12-2016)

Danh sách buộc thôi học từ HK1 năm học 2016-2017(24-11-2016)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn tiểu luận đợt tháng 11 HK1 2016-2017(03-11-2016)

Kết quả cảnh cáo, buộc thôi học năm học 2015-2016 (25/10/2016)(25-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến ngày 06/10/2016(06-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến tháng 10 năm 2016 (Riêng 2 lớp DH12QD và DH12QLGL đang cập nhật) (04-10-2016)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn không một không

Xem trả lời của bạn !