Thông báo lịch báo cáo lớp LT11QL

Số lần xem trang : :4638
Nhập ngày : 23-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tin đào tạo các lớp hệ Liên thông

Khung chương trình đào tạo hệ liên thông chính qui theo chương trình tín chỉ(23-12-2013)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai năm năm bảy

Xem trả lời của bạn !