Khung chương trình đào tạo cao học Ngành Quản Lý Đất Đai

Số lần xem trang : :6353
Nhập ngày : 02-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tin về chương trình, lịch học, điểm thi các lớp cao học

Khảo sát đánh giá khung chương trình đào tạo cao học (06-12-2019)

Thông báo về kết quả xét Tốt nghiệp cao học ngành Quản lý đất đai đợt xét tháng 7 năm 2019.(08-07-2019)

Thông báo về thời hạn nộp kết quả nghiên cứu cấp Khoa K2016 và đề cương nghiên cứu K2017, 2018 (20_05_2019)(20-05-2019)

Chương trình đào tạo cao học quản lý đất đai hiện nay (2018)(10-08-2018)

Thông báo về việc báo cáo Đề cương nghiên cứu , kết quả nghiên cứu lớp cao học QLĐĐ khóa 2015 và 2016(21-10-2017)

Thông báo khóa cao học 2014 về thời gian nộp luận văn và bảo vệ kết quả nghiên cứu!(25-07-2017)

Thông báo về báo cáo Seminar đề cương nghiên cứu và họp mặt học viên cao học Quản lý đất đai khóa 2014, 2015(24-11-2016)

Thông báo về việc hết hạn nộp báo cáo kết quả nghiên cứu Khoá 2012 CH-QLĐĐ (08-09-2016)

THÔNG BÁO SEMINAR CAO HỌC KHÓA 2012 (07-01-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO SEMINARR KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LẦN 2 KHÓA 2011 (01082015) (01-08-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN (16-01-2015)

THÔNG BÁO SEMINAR KẾT QUẢ LẦN 1 (01 2015) (13-01-2015)

THÔNG BÁO SEMINAR ĐỀ CƯƠNG LẦN 2 (01_2015)(13-01-2015)

THÔNG BÁO CHO LỚP CAO HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÓA 2012 VỀ BÁO CÁO SEMINAR ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (17-09-2014)

Quyết định phân công Giảng viên hướng dẫn khoa học lớp Cao học Quản lý Đất đai khóa 2012 (14_01_2014)(14-01-2014)

Thông báo về báo cáo Seminar kết quả nghiên cứu cao học khóa 2011(26-12-2013)

Thông báo mới nhất về đào tạo cao học ngành Quản Lý Đất Đai (02122013)(02-12-2013)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai sáu ba bảy

Xem trả lời của bạn !