Dowload nội dung thông báo tại đây

Số lần xem trang : :3861
Nhập ngày : 24-06-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo - Tin tức cho sinh viên toàn Khoa

Danh sách tốt nghiệp tháng 06 năm 2017(06-06-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 cho các sinh viên khóa 2009 đến 2012(06-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, học kỳ 1/2016-2017 (04-05-2017)

Điểm thi lớp liên thông 2015(31-03-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2017 (27-03-2017)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (điểm thi các môn sau cập nhật theo link này) (14-02-2017)

Thông báo về thời gian và hình thức báo cáo tiểu luận, luận văn TN tháng 2 năm 2017(15-02-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(13-01-2017)

Danh sách tốt nghiệp tạm tháng 12 năm 2016(22-12-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(16-12-2016)

Danh sách buộc thôi học từ HK1 năm học 2016-2017(24-11-2016)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn tiểu luận đợt tháng 11 HK1 2016-2017(03-11-2016)

Kết quả cảnh cáo, buộc thôi học năm học 2015-2016 (25/10/2016)(25-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến ngày 06/10/2016(06-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến tháng 10 năm 2016 (Riêng 2 lớp DH12QD và DH12QLGL đang cập nhật) (04-10-2016)

Thông báo về việc đăng ký tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp (30092016)(30-09-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 09 NĂM 2016 (tạm thời) (27-09-2016)

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016(22-08-2016)

Thông báo về hình thức chấm tiểu luận cho lớp DH12QĐ(19-08-2016)

Điểm thi HK2 năm học 2015-2016 (Sinh viên chú ý cập nhật điểm thi theo Link này) (02-08-2016)

KẾT QỦA XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2016(15-06-2016)

Lịch thi toán A3 lớp DH12DC(27-05-2016)

KẾT QUẢ PHÂN CÔNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04 NĂM 2016 (04-05-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2016 (5/4/2016) (05-04-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03 NĂM 2016 (01-04-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM TIỂU LUẬN - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP(14-03-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP TẠM THỜI THÁNG 12 NĂM 2015(22-12-2015)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (23-11-2015)(24-11-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP (02_10_2015) (02-10-2015)

ĐIỂM TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 02_10_2015 (KẾT QUẢ NÀY SẼ ĐƯỢC ĐƯA VÀO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT NÀY)(02-10-2015)

Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

BIÊN BẢN VÀ KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2015 (25-07-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2014-2015 THÁNG 6 - 2015(20-06-2015)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 (10-06-2015)

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2014-2015(26-05-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2015 (08_04_2015) (30-03-2015)

THÔNG BÁO LÀM TIỂU LUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ (20_03_2015) (23-03-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 1 NĂM 2015 (13-01-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015 THÁNG 12 NĂM 2014(21-12-2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CÁC CHUYÊN NGÀNH ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014(09-12-2014)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015(10-11-2014)

KẾT QUẢ XÉT ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN_LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2014 (20-10-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT BỔ SUNG THÁNG 10_2014(03-10-2014)

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (092014)(25-09-2014)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN TIỂU LUẬN_LUẬN VĂN TN (09_2014) (22-09-2014)

ĐIỂM THI HK3 NĂM HỌC 2013-2014 (09_2014)(22-09-2014)

ĐIỂM THI HKII NĂM HỌC 2013-2014 (07_2014) (25-07-2014)

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH-CĐ HỆ CQ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (11-09-2014)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP LT12QL (07082014)(07-08-2014)

LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) HK3-2013-2014 (20-08-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2014 (30_06_2014) (30-06-2014)

LỊCH THI MÔN QHPTNT MỚI CẬP NHẬT (29_06_2014)(09-06-2014)

LỊCH THI PHÒNG MÁY CÁC MÔN HỌC CÓ PHẦN THỰC HÀNH (cập nhật ngày 26-06-2014)(02-06-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP CÁC LỚP THÁNG 6 NĂM 2014(18-06-2014)

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI (209120) (28-05-2014)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014 (25-05-2014)(25-05-2014)

LỊCH THI HỌC LẠI HK2 NĂM HỌC 2013-2014 (23-05-2014)

Thông tin về vụ việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc thềm lục địa Việt Nam(14-05-2014)

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP (05052014)(05-05-2014)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 3/2014(07-04-2014)

Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2013_2014 tín chỉ tại trường 23022014 (23-02-2014)

Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp tạm thời Học kỳ 2 năm học 2013-2014 (20_03_2014)(20-03-2014)

Thông báo về đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp 20_03_2014(20-03-2014)

Lịch thi nhóm môn tốt nghiệp (27_02_2014)(27-02-2014)

Biên bản xét tốt nghiệp (kết quả xét từ 122013) 23022013(23-02-2014)

Chân dung kẻ tổ chức thi thuê, thi hộ chuẩn đầu ra Anh văn B1 (15_01_1014)(15-01-2014)

Thông báo về lịch học nhóm môn Tốt Nghiệp 12_12_2013(12-12-2013)

Thông báo về lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 12 tháng 12 năm 2013(28-11-2013)

Thông báo v/v đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp(01-10-2013)

Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2013(18-09-2013)

Lịch thi lại học kỳ III năm 2012-2013(09-09-2013)

Quyết định thành lập hội đồng báo cáo/thi tốt nghiệp các lớp DH09QL, DH09TB, DH09QLGL(17-08-2013)

Đề cương ôn tập môn Trắc địa bản đồ(15-08-2013)

Danh sách phòng thi nhóm môn tốt nghiệp ngày 24/8/2013(15-08-2013)

Đề cương ôn tập môn Quy hoạch(10-08-2013)

Thông báo v/v tổ chức báo cáo tốt nghiệp(10-08-2013)

Lịch nhóm môn tốt nghiệp(09-08-2013)

Điểm thi các môn Khoa QLĐĐ & BĐS(07-08-2013)

Thông báo thi tốt nghiệp khóa 2009(25-07-2013)

Mẫu quy định trình bày đề cương, báo cáo tốt nghiệp(27-06-2013)

Danh sách phân công tiểu luận tốt nghiệp các lớp TC08QLBT, LT11QL(24-06-2013)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 6/2013(07-06-2013)

Lịch học nhóm môn tốt nghiệp học kỳ II năm 2012-2013(23-05-2013)

Thông báo xét tốt nghiệp(23-05-2013)

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đề tài, tiểu luận các lớp(25-03-2013)

Danh sách hủy môn học học kỳ II 2012 - 2013(20-03-2013)

Lịch thi học kỳ I 2012 - 2013 LT11QL(04-03-2013)

Điểm thi các môn HK I 2012 - 2013(28-02-2013)

Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Sao Việt thông báo tuyển dụng(28-02-2013)

Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp (28-02-2013)

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp LT10QL(28-02-2013)

Thông báo v/v nộp đơn xét tốt nghiệp(24-02-2013)

Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung(05-01-2013)

Mẫu đăng ký môn học bổ sung(03-01-2013)

Đơn đăng ký môn học(03-01-2013)

Thông báo thu chi tiền đăng ký học lại HK2 2012 - 2013(03-01-2013)

Danh sách cố vấn học tập các lớp(27-12-2012)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2012 khoa QLĐĐ&BĐS(24-12-2012)

Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp (12-12-2012)

Điểm thi tốt nghiệp DH08QLGL(11-12-2012)

Thông báo nợ học phí(28-11-2012)

Biên bản họp giải quyết kiến nghị của SV(28-11-2012)

Thông báo - LT09QL(27-11-2012)

Thư mời 20/11/2012(13-11-2012)

Lịch ôn thi liên thông 2012(13-11-2012)

Thông báo mức thu học phí năm học 2012-2013(13-11-2012)

Điểm thi tốt nghiệp kỳ thi 28/10/2012(06-11-2012)

Thông báo làm giấy CNTN tạm thời(30-10-2012)

Điểm tiểu luận lớp CD09CQ(24-10-2012)

Điểm tiểu luận các lớp DH08QL, DH08TB, DH08DC(10-10-2012)

Khung chương trình học các lớp đại học, cao đẳng (10-10-2012)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn năm tám ba