TRẮC ĐỊA ĐỊA CHÍNH

BẢN ĐỒ HỌC

TOÁN BẢN ĐỒ

BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

KINH TẾ ĐÔ THỊ VÀ VÙNG

KINH TẾ ĐẤT

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN NHÀ ĐẤT

TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

ĐÁNH GIÁ ĐẤT

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC

LUẬT ĐẤT ĐAI

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

LUẬT DÂN SỰ

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

ĐĂNG KÝ THÔNG KÊ ĐẤT ĐAI

THANH TRA ĐẤT ĐAI

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

RÈN NGHỀ 1 - TT&LTTTĐĐ

RÈN NGHỀ 3 - XD HT TTĐĐ

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẠI CƯƠNG

LẬP TRÌNH CƠ BẢN

PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỊNH GIÁ ĐẤT

KINH TẾ ĐẤT

RÈN NGHỀ 1 - TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

 

TÀI NGUYÊN ĐẤT

PHÂN HẠNG ĐẤT

QUY HOẠCH SỬ DỤNG CƠ BẢN

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ỨNG DỤNG

PHONG THỦY ỨNG DỤNG

 

VIỄN THÁM CƠ SỞ

VIỄN THÁM ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU

QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ XÃ HỘI

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KỸ THUẬT BẢN ĐỒ SỐ

 

TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

RÈN NGHỀ 3 - QUY HOẠCH

 

TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

Số lần xem trang : :4867
Nhập ngày : 28-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :07-05-2013

Thông báo - Tin tức cho sinh viên toàn Khoa

Thông báo tuyển Tình nguyện viên cho chương trình Ngày hội việc làm 2018(10-08-2018)

Mẫu đơn đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp(09-04-2018)

Thông tin tuyển sinh năm 2018(09-04-2018)

CẢNH BÁO HỌC VỤ! (21-10-2017)

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2017 ĐƯỢC CẬP NHẬT LÚC 12H:39 NGÀY 02/10/2017(05-10-2017)

Danh sách tốt nghiệp tháng 06 năm 2017(06-06-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 cho các sinh viên khóa 2009 đến 2012(06-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, học kỳ 1/2016-2017 (04-05-2017)

Điểm thi lớp liên thông 2015(31-03-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2017 (27-03-2017)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (điểm thi các môn sau cập nhật theo link này) (14-02-2017)

Thông báo về thời gian và hình thức báo cáo tiểu luận, luận văn TN tháng 2 năm 2017(15-02-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(13-01-2017)

Danh sách tốt nghiệp tạm tháng 12 năm 2016(22-12-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(16-12-2016)

Danh sách buộc thôi học từ HK1 năm học 2016-2017(24-11-2016)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn tiểu luận đợt tháng 11 HK1 2016-2017(03-11-2016)

Kết quả cảnh cáo, buộc thôi học năm học 2015-2016 (25/10/2016)(25-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến ngày 06/10/2016(06-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến tháng 10 năm 2016 (Riêng 2 lớp DH12QD và DH12QLGL đang cập nhật) (04-10-2016)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai ba tám bốn

Xem trả lời của bạn !