Sinh viên các lớp có nhu cầu làm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời liên hệ phòng Giáo vụ khoa quản lý đất đai trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Số lần xem trang : :4041
Nhập ngày : 30-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo - Tin tức cho sinh viên toàn Khoa

Danh sách tốt nghiệp tháng 06 năm 2017(06-06-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 cho các sinh viên khóa 2009 đến 2012(06-06-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, học kỳ 1/2016-2017 (04-05-2017)

Điểm thi lớp liên thông 2015(31-03-2017)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2017 (27-03-2017)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (điểm thi các môn sau cập nhật theo link này) (14-02-2017)

Thông báo về thời gian và hình thức báo cáo tiểu luận, luận văn TN tháng 2 năm 2017(15-02-2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(13-01-2017)

Danh sách tốt nghiệp tạm tháng 12 năm 2016(22-12-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(16-12-2016)

Danh sách buộc thôi học từ HK1 năm học 2016-2017(24-11-2016)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn tiểu luận đợt tháng 11 HK1 2016-2017(03-11-2016)

Kết quả cảnh cáo, buộc thôi học năm học 2015-2016 (25/10/2016)(25-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến ngày 06/10/2016(06-10-2016)

Kết quả xét tốt nghiệp đến tháng 10 năm 2016 (Riêng 2 lớp DH12QD và DH12QLGL đang cập nhật) (04-10-2016)

Thông báo về việc đăng ký tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp (30092016)(30-09-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 09 NĂM 2016 (tạm thời) (27-09-2016)

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016(22-08-2016)

Thông báo về hình thức chấm tiểu luận cho lớp DH12QĐ(19-08-2016)

Điểm thi HK2 năm học 2015-2016 (Sinh viên chú ý cập nhật điểm thi theo Link này) (02-08-2016)

KẾT QỦA XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2016(15-06-2016)

Lịch thi toán A3 lớp DH12DC(27-05-2016)

KẾT QUẢ PHÂN CÔNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04 NĂM 2016 (04-05-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2016 (5/4/2016) (05-04-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03 NĂM 2016 (01-04-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM TIỂU LUẬN - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP(14-03-2016)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP TẠM THỜI THÁNG 12 NĂM 2015(22-12-2015)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (23-11-2015)(24-11-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP (02_10_2015) (02-10-2015)

ĐIỂM TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 02_10_2015 (KẾT QUẢ NÀY SẼ ĐƯỢC ĐƯA VÀO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT NÀY)(02-10-2015)

Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

BIÊN BẢN VÀ KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2015 (25-07-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2014-2015 THÁNG 6 - 2015(20-06-2015)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 (10-06-2015)

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2014-2015(26-05-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2015 (08_04_2015) (30-03-2015)

THÔNG BÁO LÀM TIỂU LUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ (20_03_2015) (23-03-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 1 NĂM 2015 (13-01-2015)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015 THÁNG 12 NĂM 2014(21-12-2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CÁC CHUYÊN NGÀNH ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014(09-12-2014)

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015(10-11-2014)

KẾT QUẢ XÉT ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN_LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2014 (20-10-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT BỔ SUNG THÁNG 10_2014(03-10-2014)

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (092014)(25-09-2014)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN TIỂU LUẬN_LUẬN VĂN TN (09_2014) (22-09-2014)

ĐIỂM THI HK3 NĂM HỌC 2013-2014 (09_2014)(22-09-2014)

ĐIỂM THI HKII NĂM HỌC 2013-2014 (07_2014) (25-07-2014)

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH-CĐ HỆ CQ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ (11-09-2014)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP LT12QL (07082014)(07-08-2014)

LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) HK3-2013-2014 (20-08-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2014 (30_06_2014) (30-06-2014)

LỊCH THI MÔN QHPTNT MỚI CẬP NHẬT (29_06_2014)(09-06-2014)

LỊCH THI PHÒNG MÁY CÁC MÔN HỌC CÓ PHẦN THỰC HÀNH (cập nhật ngày 26-06-2014)(02-06-2014)

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP CÁC LỚP THÁNG 6 NĂM 2014(18-06-2014)

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI (209120) (28-05-2014)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014 (25-05-2014)(25-05-2014)

LỊCH THI HỌC LẠI HK2 NĂM HỌC 2013-2014 (23-05-2014)

Thông tin về vụ việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc thềm lục địa Việt Nam(14-05-2014)

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP (05052014)(05-05-2014)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 3/2014(07-04-2014)

Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2013_2014 tín chỉ tại trường 23022014 (23-02-2014)

Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp tạm thời Học kỳ 2 năm học 2013-2014 (20_03_2014)(20-03-2014)

Thông báo về đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp 20_03_2014(20-03-2014)

Lịch thi nhóm môn tốt nghiệp (27_02_2014)(27-02-2014)

Biên bản xét tốt nghiệp (kết quả xét từ 122013) 23022013(23-02-2014)

Chân dung kẻ tổ chức thi thuê, thi hộ chuẩn đầu ra Anh văn B1 (15_01_1014)(15-01-2014)

Thông báo về lịch học nhóm môn Tốt Nghiệp 12_12_2013(12-12-2013)

Thông báo về lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 12 tháng 12 năm 2013(28-11-2013)

Thông báo v/v đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp(01-10-2013)

Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2013(18-09-2013)

Lịch thi lại học kỳ III năm 2012-2013(09-09-2013)

Quyết định thành lập hội đồng báo cáo/thi tốt nghiệp các lớp DH09QL, DH09TB, DH09QLGL(17-08-2013)

Đề cương ôn tập môn Trắc địa bản đồ(15-08-2013)

Danh sách phòng thi nhóm môn tốt nghiệp ngày 24/8/2013(15-08-2013)

Đề cương ôn tập môn Quy hoạch(10-08-2013)

Thông báo v/v tổ chức báo cáo tốt nghiệp(10-08-2013)

Lịch nhóm môn tốt nghiệp(09-08-2013)

Điểm thi các môn Khoa QLĐĐ & BĐS(07-08-2013)

Thông báo thi tốt nghiệp khóa 2009(25-07-2013)

Mẫu quy định trình bày đề cương, báo cáo tốt nghiệp(27-06-2013)

Danh sách phân công tiểu luận tốt nghiệp các lớp TC08QLBT, LT11QL(24-06-2013)

Lịch thi học lại học kỳ II năm 2012 - 2013(24-06-2013)

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 6/2013(07-06-2013)

Lịch học nhóm môn tốt nghiệp học kỳ II năm 2012-2013(23-05-2013)

Thông báo xét tốt nghiệp(23-05-2013)

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đề tài, tiểu luận các lớp(25-03-2013)

Danh sách hủy môn học học kỳ II 2012 - 2013(20-03-2013)

Lịch thi học kỳ I 2012 - 2013 LT11QL(04-03-2013)

Điểm thi các môn HK I 2012 - 2013(28-02-2013)

Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Sao Việt thông báo tuyển dụng(28-02-2013)

Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp (28-02-2013)

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp LT10QL(28-02-2013)

Thông báo v/v nộp đơn xét tốt nghiệp(24-02-2013)

Thông báo về việc đăng ký môn học bổ sung(05-01-2013)

Mẫu đăng ký môn học bổ sung(03-01-2013)

Đơn đăng ký môn học(03-01-2013)

Thông báo thu chi tiền đăng ký học lại HK2 2012 - 2013(03-01-2013)

Danh sách cố vấn học tập các lớp(27-12-2012)

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2012 khoa QLĐĐ&BĐS(24-12-2012)

Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp (12-12-2012)

Điểm thi tốt nghiệp DH08QLGL(11-12-2012)

Thông báo nợ học phí(28-11-2012)

Biên bản họp giải quyết kiến nghị của SV(28-11-2012)

Thông báo - LT09QL(27-11-2012)

Thư mời 20/11/2012(13-11-2012)

Lịch ôn thi liên thông 2012(13-11-2012)

Thông báo mức thu học phí năm học 2012-2013(13-11-2012)

Điểm thi tốt nghiệp kỳ thi 28/10/2012(06-11-2012)

Điểm tiểu luận lớp CD09CQ(24-10-2012)

Điểm tiểu luận các lớp DH08QL, DH08TB, DH08DC(10-10-2012)

Khung chương trình học các lớp đại học, cao đẳng (10-10-2012)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba sáu chín