BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐÀO TẠO

1. Đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh - Tải 
2. Đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp -Tải
3. Đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (sẽ đăng ký online theo từng đợt)
4. Đề nghị chuyển địa điểm học -Tải
5. Đề nghị chuyển hệ đào tạo -Tải
6. Đề nghị chuyển ngành -Tải
7. Đề nghị chuyển trường -Tải
8. Đề nghị điều chỉnh điểm -Tải
9. Đề nghị học cùng lúc 2 chương trình- 2 ngành -Tải
10. Đề nghị thôi học cùng lúc 2 chương trình -Tải
11. Đề nghị không tính điểm học phần -Tải
12. Đề nghị miễn học phần -Tải
13. Đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (bảo lưu kết quả học tập) -Tải
14. Đề nghị thôi học -Tải
15. Đề nghị vào học lại -Tải
16. Đính chính thông tin cá nhân -Tải
17. Phiếu khai thông tin tốt nghiệp -Tải
18. Khiếu nại -Tải
 

Số lần xem trang: 12559
Điều chỉnh lần cuối: 02-07-2021

Trang liên kết

Facebook Khoa
------------------------------------------

Facebook BM KTĐ$BĐS
------------------------------------------

Hội khoa học đất Việt Nam

------------------------------------------
Thư viện ĐH Nông Lâm
------------------------------------------

Bộ TN&MT
------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy bốn sáu

Xem trả lời của bạn !