Thông Báo Liên Quan Đến Khóa Luận - Tiểu Luận Tốt Nghiệp (29-07-2020)

Thông Báo Liên Quan Học Phí - Học Bổng (09-05-2020)

(05-05-2020)

Chương Trình Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Từ 2014 (03-05-2018)

Thông Tin Ngành Bất Động Sản (27-04-2020)

Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy 2020 (27-04-2020)

Khung Chương Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Địa Chính (03-08-2014)

Khung Chương Trình Đào Tạo ĐH-CD Chính Quy Theo Tín Chỉ (23-12-2013)

Trang liên kết

Facebook Khoa

Facebook BM KTĐ$BĐS

Hội khoa học đất Việt Nam

 

 
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không tám tám bảy

Xem trả lời của bạn !