Thông tin về chương trình, lịch học, điểm thi các lớp cao học

Thông báo về việc hết hạn nộp báo cáo kết quả nghiên cứu Khoá 2012 CH-QLĐĐ (08-09-2016)

THÔNG BÁO SEMINAR CAO HỌC KHÓA 2012 (07-01-2016)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO SEMINARR KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LẦN 2 KHÓA 2011 (01082015) (01-08-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN (16-01-2015)

THÔNG BÁO SEMINAR KẾT QUẢ LẦN 1 (01 2015) (13-01-2015)

THÔNG BÁO SEMINAR ĐỀ CƯƠNG LẦN 2 (01_2015)(13-01-2015)

THÔNG BÁO CHO LỚP CAO HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÓA 2012 VỀ BÁO CÁO SEMINAR ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (17-09-2014)

Quyết định phân công Giảng viên hướng dẫn khoa học lớp Cao học Quản lý Đất đai khóa 2012 (14_01_2014)(14-01-2014)

Thông báo về báo cáo Seminar kết quả nghiên cứu cao học khóa 2011(26-12-2013)

Thông báo mới nhất về đào tạo cao học ngành Quản Lý Đất Đai (02122013)(02-12-2013)

Khung chương trình đào tạo cao học Ngành Quản Lý Đất Đai(02-12-2013)

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba sáu chín