Thông tin về Ban Chủ Nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2012 - 2017

Trưởng Khoa: GVC. TS. Nguyễn Văn Tân

Phó Trưởng Khoa: ThS. Bùi Văn Hải

Phó Trưởng Khoa: ThS. Lê Ngọc Lãm

 

Số lần xem trang :27493
Điều chỉnh lần cuối :05-12-2013

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba năm không chín

Xem trả lời của bạn !